Nyheter & Event

Diagnostisera karies utan röntgen

- förbättra den kliniska undersökningen med genomlysning

Fiberoptisk genomlysning av tänder är en strålningsfri, snabb och billig metod som används för att identifiera och diagnostisera approximalkaries. Tekniken har funnits i 30 år och kliniska studier visar att dubbelt så många kariesangrepp upptäcks med hjälp av genomlysning jämfört med vanlig sond och spegel. Studier av den tyske professorn Dr. Pieper  visar även att denna teknik synliggör karies bättre än vad röntgen gör.

Förutom diagnostisering av karies används denna teknik också till att identifiera sprickor i emaljen, se rotkanaler och kompositmaterial. Den är också användbar vid excavering för att se eventuella sprickor i kusparna.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Så fungerar tekniken:

Det diagnostiska verktyget från I.C.Lercher använder kallt vitt LED-ljus för att genomlysa patientens tänder.  Det finns två olika diagnostiska sonder, en vinklad (Göttingen) och en rak (Standard). Det går snabbt och enkelt att byta mellan de olika sonderna.

 
 
 
 
 
 
 

                           

 
 
 
 
 
 

Den vinklade sonden ”Göttingen ”placeras distalt/mesialt för upptäckt av tidig approximalkaries. Den är slipad och har givits en speciellt polerad yta för just detta ändamål.  Sett från ocklusalt läge uppenbaras approximalkariesen som en mörk zon när den avmineraliserade tandsubstansen genomlyses. Omfattningen av dentikaries kan ofta mätas genom den cirkelformade skugga som uppstår bredvid denna mörka zon.
Diagnostisk sond "standard"                      

 
 
 
 
 
 

Den raka sonden (Standard) placeras buckalt, lingult, palatinalt eller ocklusalt mot tanden för att upptäcka sprickor i emaljen, rotsprickor eller ytscreening.
          
              

 
 
 
 
 
 

UV-LED - Förutom kallt vitt LED-ljus är det även möjligt att använda UV-LED-ljus som ljuskälla vid genombelysning. UV-LED används endast för att visa kompositmaterial på ett tydligt sätt. Genom att använda UV-LED-ljus kan oönskat material lätt exponeras vid ersättning/borttagning av kompositfyllningar.
           

 
 
 
 
 
 

Det är enkelt att byta mellan vitt kallt LED-ljus och UV-LED -ljus. Du byter ljuskälla genom att byta munstycke på handtaget. Munstycket skruvas lätt av och på handtaget.

Skillnad i tekniker
Idag finns det ett flertal olika verktyg och tekniker för att identifiera karies; röntgen, infrarött ljus och vitt LED-ljus. Skillnaden mellan vitt LED-ljus och infrarött ljus är att LED-ljuset kan du se direkt med ögat, infrarött ljus behöver omvandlas innan vi kan se det. Diagnostic set använder vitt LED-ljus som har förstärkts för att än bättre kunna tränga igenom tanden och uppfattas av ögat. Det här betyder att det inte behövs någon extra utrustning så som dator, bildskärm & programvara mm. vid användning.

Ersätter röntgen?
Sedan genomlysningstekniken infördes har diskussioner pågått gällande om denna teknik kan ersätta röntgen eller ej. Tillverkaren I.C.Lercher menar dock att deras utrustning ej ska ses som en ersättning utan som ett komplement till undersökningen. Kombinationen av all den information som erhålls vid den okulära undersökningen, röntgen och genomlysningen ökar chansen att diagnostisera approximala karieslesioner och andra skador.

Mobilt verktyg
Genomlysning med LED-ljus är ett smidigt verktyg. Det väger endast 80 g och drivs av batteri vilket gör det till ett mobilt verktyg. Det lämpar sig även väl för förebyggande tandvård då det kan visa plack och tandsten men också inom barntandvård där man inte vill/kan använda intraoral avbildning än för diagnostik. Det är också ett bra alternativ att använda till gravida kvinnor som är oroliga för röntgenstrålning.

 

Beställ diganostiskt set direkt! Fyll i formuläret här nedan eller maila för mer information info@digitales.se. Ett diagnostiskt sett kostar 2 950 kr + moms (batteri ingår). UV-LED ljus beställs till separat, kostar 850 kr + moms. Frakt tillkommer. Bekräftelse skickas till din mail när vi mottagit din order.

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Antal diagnostiska set

Ja tack, jag önskar att beställa till UV-LED-ljus till (fyll i ja/nej)

Organisationsnummer

Kostnadsställe PTJ

Faktureringsadress, företagsnamn

gatunamn

Postnummer

Ort

telefonnummer

leveransadress (om ej samma som faktureringsadressen)

Ev. meddelande