Nyheter

Tvättbara tangentbord i kampen mot infektionsspridning

Ett samarbete mellan University College London Hospitals (UCLH) och Esterline Advance Input Systems har mynnat ut i ett nytt tangentbord, Medigenic Essential® som är speciellt anpassat för tandvården. Resultatet blev ett tangentbord med riktig tangentbordskänsla men som samtidigt går att sprita av direkt. Det är dags att sätta stopp för spridning av bakterierna!

Flertalet tester som gjorts på tangentbord genom åren visar alla samma sak, här trivs bakterier om tangentborden inte rengörs regelbundet. På en kvadratcentimeter kan tiotusentals bakterier och  tusental svampar rymmas. En av utvecklarna bakom tangentbordet Medigenic Essential är den engelska mikrobiologen Dr Peter Wilson. Att det finns bakterier på tangentbord vet vi sedan tidigare menar han men vad som oroade honom var att även tester som han lät göra på tangentbord från sjukvården uppvisade oroväckande höga nivåer av bakterier. Snabbprover tagits från både kontor och sjukhus visade att tangentborden innehöll en bakterienivå som var 150 gånger högre än den rekommenderade. Orsaken till detta är att tangentborden rengjordes alldeles för sällan eller inte alls!

Patienter smittar patienter
En av förklaringarna som Dr Wilson ger till varför bakterienivån är så hög på sjukhus är att tangentbord inom vården ofta har flera användare. Många gånger är det sjuksköterskan som genomför undersökningen av patienten och skriver i den elektroniska journalen. Risk för bakteriespridning uppstår om sjuksköterskan inte tvättar händerna mellan dessa moment. Därefter kommer läkaren och sätter sig framför datorn och skriver på tangentbordet, rör kanske inte patienten och tvättar därför inte händerna. Läkaren fortsätter sedan till nästa undersökningsrum och använder tangentbordet där och för på så vis vidare bakterierna mellan behandlingsrummen. Slutresultatet blir således att bakterier förs från patient via tangentborden vidare till nästa patient.

Vilket är renast, tangentbordet eller toalettsitsen?
Ett gammalt tangentbord med tjocka knappar samlar lätt på sig damm och smuts. Det är svårare att rengöra då rester åker ner mellan tangenterna och fastnar, det är helt enkelt svårt att komma åt alla ytor. Hypotetiskt sett kan ett tangentbord därför innehålla fler bakterier än en toalettsits. Detta beror på att vi är duktigare på att mer frekvent rengöra vår toalettsits än vårt tangentbord. Tester som Dr Wilson gjort visade att ett vanligt tangentbord var ca fem gånger så smutsigt som en vanlig toalettsits! Vi är med andra ord dåliga på att städa våra tangentbord.

Flest bakterier på mellanslagstangenten
Ett sätt att få bort bakterierna är att torka av tangentbordet med sprit. Studier genomförda av University College London Hospitals visar att bakterienivåerna på ett tangentbord sjunker med 70 procent om det tvättas var 12:e timme, tätare intervall ger ännu bättre resultat. Flest bakterier och svampar finns på retur- och mellanslagstangenten, då dessa är de två tangenter som vi använder flitigast!

Som ett steg mot en bättre hygien inom vården utvecklades därför ett tangentbord som var lätt att rengöra och därmed ökade säkerheten inom vården.  Första steget mot det nya tangentbordet togs år 2005 i samband med den elektroniska journallen och det papperslösa sjukhuset.

Läs mer om tangentbordet Medigenic Essential, produktinfomration.

Beställ tangentbordet direkt, klicka här!

 

Tangentbord_mus

Medigenic Essential tangentbord & mus

Tangentbord_mus

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tangentbordet Medigenic Essential är uppbyggt med högklassiga tangenter under en plan siliconduk. Den platta designen kombinerar därmed en bra tangentbordskänsla med lätt rengöring. Tack vare den plana ytan finns det inga skrymslen eller vrår mellan tangenterna där bakterier kan gömma sig. Tangentbordet rengörs lätt och snabbt genom att det torkas av med desinfektionsmedel.  Den är tät enl- IP65 vilket gör att det även kan rengöras under rinnande vatten.

 

essential_avdrag


 
 
 
 
 
 
 
Tangentbordet tål dessa desinfektionsmedel
Olika desinfektionsmedel har validerats för användning med tangentbordet, inklusive rengöringsmedel som innehåller quartenary ammonium, blekmedel och 80 % alkohol. 99 % ren alkohol skadar inte tangentbordets yta. Inget känt rengöringsmedel som vanligen används på sjukhus har visat sig skada tangentbordets yta.

Stäng av/sätt på-funktion vid rengöring
Vid rengöring behöver tangentbordet inte kopplas ur. Med en enkel knapptryckning stängs tangenterna av så att inte inkopplad utrustning störs. På så vis riskerar du inte att aktivera någon knapp av misstag vid rengöring. För att koppla in tangentbordet igen efter rengöring – tryck på samma knapp. Tangentbordet kopplas dock in automatiskt efter 1 minut om du skulle råka glömma slå på det igen.

 

rengoring_knappMedigenic-Cleaning

 
 
 
 
 
 
 
 
Medigenic datormus

Medigenic scrollums finns att köpa till som ett komplement till Medigenics  Essential tangentbord. Musen kopplas lätt till datorn via plug&play USB.

Scrollmusen är tillverkad av samma silikonbaserat material som Medigenic tangentbord och är ogenomtränglig för antibakteriell spray och flytande rengöringsmedel. Den kan också sköljas vid behov. En smidig latexfri yta ger hypoallergeniska fördelar, samtidigt som inga skrymslen och vrår där bakterier kan gömma sig finns.   Musen har fem knappar (höger, mitten, vänster, scrolla upp och scrolla ner).

skroll_mus_Medigenic

 
 
 
 

Medigenic tangentbord och mus är godkända för medicintekniskt bruk

Tangentbord_egenskaper
 
 
 
 
 
 

Fakta:

 • Tangentbordet ansluts med plug & play via usb 2.0.
 • Kabellängd 2 m
 • Storlek 46,2 cm x 17 cm
 • Slitstark siliconduk som går att byta ut
 • Tangentbordet har en mekanisk livslängd på 5 000 000 kanpptryck och musen på 1 000 000 knapptryck.
 • CE-märkt, godkänt enligt EU EN55011 EMC & EU EN60601-1-2
 • Färg, ljusblå

 

Beställ ditt tangentbord direkt!

För beställning, fyll i formuläret nedan eller maila för mer information till info@digitales.se. Tangentbordet kostar 1800 kr/st + moms, mus kostar 850 kr/st + moms. Frakt tillkommer. Priserna gäller till och med 20130831.

Bekräftelse skickas till din mail efter vi mottagit din order.

 

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Jag vill beställa Medigenic Essential tangentbord, antal:

Ja tack, jag önskar att beställa mus till. Antal:

Organisationsnummer

Kostnadsställe PTJ

Faktureringsadress, företagsnamn

gatunamn

Postnummer

Ort

telefonnummer

leveransadress (om ej samma som faktureringsadressen)

Ev. meddelande

OBS! Tryck bara en gång på knappen. Beställning går iväg så fort pilarna börjat snurra

Tack för att du hjälper oss att bli bättre!

 

Här kommer resultatet från undersökningen vi skickade ut i samband med förra nyhetsbrevet. Intresset var jämt fördelat över ämnen, vi trodde kanske att något ämne skulle sticka iväg men kan nu konstatera att så var inte fallet. Vi blev också såklart nyfikna på vad vi kunde gjort bättre i vårt erbjudande på intraoral röntgen. Majoriteten av er tyckte att erbjudandet var ”delvis bra”. Hur kunde det varit bättre? Dela gärna med dig, info@digitales.se Vår ambition är att kunna göra erbjudanden som ni tycker är bra!

Jag-vill-läsa-mer-om

Så-söker-jag-ny-infomration

Erbjudande

 


Är det patologi eller normal anatomi? 5 tips för intraoral bildtagningsteknik!

Händer det att du får ta om intraorala röntgenbilder för att information missats eller förvrängts? I så fall är du inte ensam. Flera studier som gjorts under åren, oberoende av varandra, visar på samma resultat. Det är svårare att ta en bra intraoral röntgenbild än vad man tror!
- Projektionen är A och O vid intraoral bildtagning, menar Christina Granlund, specialist i oral radiologi vid Odontologen i Göteborg. Felprojiceringar kan medföra ogynnsamma konsekvenser om anatomin på röntgenbilden feltolkas eller att bilden döljer patologi.

Utvecklingen av de digitala intraorala röntgensystemen har gått kraftigt framåt men när det gäller bildtagningsteknik och projektion har tekniken i princip sett likadan ut under de senaste årtiondena. Här handlar det istället det om att bibehålla sina befintliga kunskaper vid liv för att få en bra bild!

Redan 1981 visade I. Sewerin att vinklingen av riktmedlet har stor betydelse för hur kariesangreppet avbildas på röntgenbilden. En gradskillnad på 7,5 grader räcker för att angreppet ska se större ut än vad det faktiskt är.
-Det är små skillnader som gör det och vi måste vara medvetna om hur dessa skillnader påverkar. Vad händer t.ex. om jag tar en bild för mycket mesialt eller distalt ifrån? Hur ser en överaxial respektive underaxial bild ut? När ska jag vinkla riktmedlet + 5-10 grader? Alla dessa situationer behöver vi ha koll på och känna till, säger Christina Granlund. (Se tips längre ner, red. anm). Den kan låta enkelt men faktum är att felprojektioner är ett av de vanligaste felen vi ser på de bilder vi får in för konsultationer.

Fullfölj röntgenundersökningen

Christina_Granlund

Christina Granlund, Specialist i oral radiologi

Röntgenundersökning sker på individuell indikation och är ett komplement till den kliniska undersökningen. Påbörjad röntgenundersökning skall alltid fullföljas vilket innebär att om t.ex. rötterna är kapade på en bild eller att bilden på annat vis inte svarar på frågeställningen så måste den tas om. Annars har inte undersökningen varit till nytta för patienten utan endast givit patienten en ökad stråldos. Begreppen berättigande och optimering är centrala i detta sammanhang.
- Det krävs att vi är uppmärksamma, lär oss tolka våra bilder och förstår vad det är som orsakat felaktigheten för att vi på så vis ska kunna korrigera det till omtagningen, säger Christina Granlund. Misstänks patologi så rekommenderas att två projektioner tas förr att kunna avgöra ev. patologi.

Forskning visar att det är svårt med intraoral bildtagning
Att det finns svårigheter med att ta bra intraorala bilder bekräftas av fler olika studier. För några år sedan genomförde Christina Granlund en pilotstudie där fyra stycken BW bilder (2 per sida) från 45 patienter granskades, totalt 180 bilder. Här undersöktes bland annat att det marginala benet fanns med lika mycket i både ök och uk samt att 3:ans distal yta fram till 7:ans distalyta avbildades.
- Resultatet visade att ingen av de 45 patienterna hade 4 felfria BW-bilder och endast 2 stycken av de 45 patienterna hade 3 stycken godkända BW-bilder av 4. Bilderna var tagna i tandläkarstol och man skulle kunna tro att det var svårare att ta på vänster sida än höger men pilotstudien visar att så var inte fallet, det var ingen skillnad.
Äldre studier gjorda inom området under 70-talet uppvisar likande resultat. Gröndahl med flera genomförde en komparativ studie 1973-1978 som visade att år 1973 hade 70 % av intraorala röntgen bilderna ett eller flera sorts fel (projektion, svärtning eller process) och 1978 hade 54 % av bilderna likande fel som hittats 1973.
- Pilotstudien visar på att det idag, 30 år senare, fortfarande är svårt att ta intraorala bilder. Felen som hittades då, hittar vi fortfarande.

En bra röntgenundersökning tar tid!
För att minimera risken för felprojicering, avsätt tillräckligt med tid. Ett helstatus för erfarna röntgenassistenter tar ca 40 – 45 min. Ute på kliniker sätts det ibland av lite för lite tid för bildtagning vilket bidrar med en tidspress och stress. Att avsätta tillräckligt med tid och kunna analysera sina bilder skapar en ökad vårdsäkerhet och kvalitetssäkring inom tandvården, menar Christina Granlund.

 

5 tips för intraoral bildtagning:

1. Patientplaceringen med korrekt huvudinställning. Grundregel att utgå ifrån när patienten sitter i stolen är att den käke som skall avbildas är horisontellt placerad.

Vid bildtagning i underkäken: höj upp huvudet något bakåt. På så vis blir det mycket lättare att jobba och se hur du placerar bildplatta/sensorn.
Vid bildtagning i överkäken där patient är för mycket bakåtlutad är det svårare att få rätt vinkel när bildplatta/sensor och riktmedel ska placeras.

2. Filmens placering. För att få med de strukturer som eftersöks, placera filmens nedre/övre kant parallellt med ocklusionsplanet. Detta är A och O! Tecken på att filmen inte har placerats korrekt är t.ex. att det finns mycket luft i bilden (tecknas svart i röntgenbilden). Felaktig placering ökar även risken för att de apikala delarna missas.  Detta kan t.ex. inträffa om bild ska tas på molaren men patienten har bitit på hållaren vid premolarerna. Då kan det bli för mycket luft nedanför/ovanför kronorna i bilden, beroende på käke och du riskerar att kapa de apikala delarna.

3. Inställning av riktmedlet – var observant vid användning av hjälpmedel. En god hjälp för inställning av riktmedlet vid BW-bildtagning  kan vara Kwik-bite hållare. Var dock observant på att  ”pinnen kan sticka iväg”.  Biter patienten ogynnsamt på Kwik-bite hållaren kan pinnen lätt sticka iväg uppåt eller neråt och blir då missvisande. Gör därför alltid en visuell bedömning och justera därefter, annars ökar risken kraftigt för felprojektion.

4. Så utför du en bra BW-undersökning!  En bra BW-undersökning ska innehålla 3:ans distalyta t.o.m. området bakom sista molaren. För att klara detta behöver man därför oftast ta två stycken BW per sida på en vuxen patient. Det är också viktigt att få med lika mycket av det marginella benet i ök och uk.  BW-bilder tas med + 5-10 grader.

 

Bra premolar BW

Godkänd BW

marginala benet

Ej godkänd BW

 

 

 

 

 

 

 

 

Att tänka på: Ibland kan det vara svårt att få med 3:ans distalyta på BW. Händer detta beror det oftast på att man stoppat bilden rakt nedanför och sedan när patienten sväljer så har sensorn/bildplattan glidit lite bakåt. Utgångsläget vid bildtagning är att placera filmen parallellt med tandbågen men ett tips här är att vinkla den främre delen av bildplattan/sensorn in mot mitten av tandbågen. Denna teknik kan du använda när du tar apikalbilder av premolarer i uk. Trots denna vinkling av bildplattan/sensorn så är projektionen oförändrad.

Molarbild uk!

Ett vanligt misstag vid tagning av molarbilder i uk är att bilden tas för mycket underifrån pga rädsla för att missa rötternas apikala delar. Följden blir istället en förvrängning där rötterna blir för korta.

Vid apikalbilder i molarpartiet i underkäken är det viktigt att tänka på anatomin då mandibeln lutar något inåt. Det gör att man ska ta molarbilderna i underkäken med + 10 grader, dvs. ovanifrån. En bild tagen för mycket underifrån kännetecknas av att basis mandibel kommer med eller t.ex. kronöppning av tänderna.

För premolaren gäller 0 grader vid bildtagning (ibland behöver man gå ner till – 5). Glöm därför inte att ”ställa om” och gå upp på plus när du flyttar från premolarer till molarområdet.

 

5. Så känner du igen klassiska felprojiceringar.

Överaxial projektion:
Överaxial projektion känneteckens genom att tänderna blir för korta p.g.a. bilden tagits för mycket ovanifrån i ök eller för mycket underifrån i uk.

Detta är ett vanligt misstag vid avbildning av molarerna i ök. Följden blir att anatomin förvrängs och det avtecknas på röntgenbilden genom att de buckala rötterna är mycket kortare jämfört med den palatinala roten och så ser verkligheten inte ut. Ibland händer det också, beroende på patientens anatomi, att okutskottet och okbenet projiceras över de apikala delarna. Ett tips här är att sätta bilden så långt in mot mitten av gommen som möjligt där gomvalvet är som högst – utnyttja höjden!

ök molar överaxail

ök molar överaxail

ök

ök överaxial

 

 

 

 

 

 

 

 

 

överaxial molar uk 2

överaxial molar uk

Underaxial projektion:

Underaxial projektion känneteckens genom att tänderna blir för långa, ofta kommer inte hela tanden med. Detta beror på att bilden är tagen för mycket från kronornas håll.

Mesialexcentrisk projektion:
Vid mesialexcentrisk projektion är riktmedlet riktat för mycket mesialt ifrån, vilket orsakar överlappningar.  Tex vid molarer i ök så kan man se den  mesiobuckala roten över den palatinala.

mesialexcentrisk

mesialexcentrisk

Distalexcentrisk projektion:
Vid distalexcentrisk projektion är riktmedlet riktat för mycket distalt ifrån, vilket orsakar överlappningar.  Tex vid molarer i ök så kan man se den distobuckala roten över den palatinala.

distal excentrisk

distalexcentrisk

 

 

Veraview iX – kompakt design för exceptionell bildkvalité

År 2011 kom den, röntgenapparaten som med hjälp av två ljusstrålar enkelt visar optimalt avstånd och riktning för bildtagning. Aldrig har det varit enklare att ta en intraoral röntgenbild! Tillverkaren bakom maskinen är japanska Morita, kända för sin innovativa förmåga inom det dentala fältet. Morita är idag en av de ledande aktörerna inom digital röntgen och sett till deras maskinpark är det inte svårt att förstå varför. Det var Mortia som uppfann den liggande tandläkarstolen, var först med att kunna ta en panoramabild på hela käken (tidigare kunde de bara tas separat i delar) och det var även Moritas OPG-maskin Veraview IC-5 som lyckades ta den snabbaste panoramabilden i världen på 5,5 sek med hög upplösning! 

Röntgenapparten Veraview iX kännetecknas framför allt av två faktorer, enkel positionering tack vare sin lättviktskonstruktion och röntgenhuvudets kompakta design. Under utvecklingsarbete med Veraview iX lades stora resurser och mycket tid på att ta fram en konstruktion som innebar mjuk positionering och vibrationsfri fixering. En självklarhet kan tyckas men väl så viktig!

Röntgenapparatens anpassningsbara arm och positioneringssystem med LED-ljus gör det enkelt att exakt ställa in området som ska bestrålas.

veraviewix_led

LED-ljuset utgör en tydlig guide som med hjälp av två LED-ljusstrålar visar optimalt avstånd för bildtagning. Tekniken fungerar som så att de båda strålarna närmar sig varandra i takt med att riktmedlet förs närmare patienten. När strålarna går samma och bildar en punkt har optimalt avstånd uppnåtts för bildtagning.  Ljuspunkten utgör samtidigt ett tydligt riktmedel för var den centrala punkten för strålningen kommer att ske.

Display

Kontrollpanelen med LED-ljusknappar är flexibel och kan enkelt installeras utanför behandlingsrummet. Den rymmer en rad olika valmöjligheter som bidrar till en bättre strålhygien:

 • Välj mellan 60 eller 70 kV.
 • Välj mellan man, kvinna eller barn.
 • Har en minnesfunktion som innebär att tidsschema kan förprogrameras för incivier, premolarer samt molarer.
 • Passar för både digital och analog bildtagning.

 

Röntgenapparaten har patientskydd genom konstant spänningskontroll.

VeraviewiX_2

Välj mellan rund eller fyrkantig kollimator. Röntgenarmen finns i två olika längder, 800 mm eller 550 mm. Röntgenapparaten väggmonteras.

Produktblad Morita Veraview iX

 

Erbjudande!

Beställ röntgenapparaten Veraview iX före midsommarafton och du får möjlighet att köpa den intraorala röntgensensorn MDX3 för 29 900 :- kr exkl. moms fram till och med den 31 aug! Läs mer om om sensorn här! MDX3

Veraview iX kostar 36 000 kr exkl. moms. Installationskostnad, frakt och ev. resekostnader för tekniker tillkommer. Gör din beställning direkt här! Vi ringer upp dig för att bekräfta den.

 

 

 

 

 

Beställ direkt! Fyll i formuläret nedan:

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Röntgenapparat Veraview iX, 36 000 :- ex. moms. Antal:

Ange önskad längd på röntgenarmen, 550 mm eller 800 mm:
 550 mm 800 mm

Ja tack, jag önskar att beställa intraoral röntgensensorer, storlek #2 (vuxen) till till priset 29 900 kr ex. moms. Antal:

Organisationsnummer

Kostnadsställe PTJ

Faktureringsadress, företagsnamn

Gatunamn

Postnummer

Ort

telefonnummer

leveransadress (om ej samma som faktureringsadressen)

Ev. meddelande

OBS! Tryck bara en gång på knappen. Beställning går iväg så fort pilarna börjat snurra

Känner du dig trött efter en dag på jobbet?

Är du ofta trött eller känner av huvudvärk efter en dags arbete på kliniken? Då kan det vara en effekt av att dina ögon inte får tillräckligt med ljus menar Rune Brautaset, optiker och docent i Optometri vid Karolinska Institutet i Stockholm.  Mängden ljus, ljusets styrka samt ljusets riktning är tre viktiga faktorer som spelar stor roll för hur hårt hjärnan tvingas arbeta.

Arbetet inom tandvården kännetecknas av att vi sitter och tittar koncentrerat på ett och samma avstånd. Det blir ett monotont moment och det här är en av orsakerna till att vi blir trötta i ögonen uppger Rune Brautaset. Ögat klarar bäst av att fokusera på längre avstånd (6 meter och därutöver) än korta. Vid längre avstånd behöver ögats lins inte omformas och musklerna slappnar av.  När vi däremot kollar på föremål som är närmare än 6 meter behöver ögats lins göras tjockare för att kunna bryta ljuset mer. Arbete som kräver fokus på nära håll innebär att ögats muskler, pupill och lins behöver jobba aktivt för att fokusera om och om igen. Detta gör att vi blir trötta i ögonen.

Arbete med luppar är övning, övning, övning!
Luppglasögon är ett tacksamt hjälpmedlen inom tandvården för att se detaljer bättre. Samtidigt upplever vissa tandläkare att det kan medföra en ansträngning för ögonen som tar ett uttryck i trötthet. Det här är dock inget konstigt menar Rune Brautaset på.

Rune Brautaset

- När vi kollar i lupp så får vi en tunneleffekt, det är samma sak som du upplever om du kollar i en kikare. Att använda lupp är som att använda en liten kikare. Här strävar hjärnan efter att få samma bild i båda ögonen vilket gör att de kan kännas ansträngda. Ofta spänner oss i början vid användning av luppar, men här ger övning färdighet! Det handlar om en inlärningsfas innan vi fått tekniken på plats.
Teknik i detta fall handlar även om att när vi har luppar på oss måste vi kolla runt, flytta på huvudet. Det blir ett annat rörelsemönster som vi inte är vana vid till en början vilket kan bidra till vår upplevelse av att det är ansträngande. Allt som är ovant i början har en tendens att ta av vår energi.

Luppbelysning hjälper dig att göra ett bättre jobb
Det som påverkar graden av ansträngningen i ögonen är förmågan att urskilja detaljer. Hjärnan kontrollerar ögonen genom att analysera bilden på näthinnan. Ju mer lika bilderna är varandra vad det gäller detaljer, desto enklare är det för hjärnan att jämföra och se att det är korrekt. Vid otillräckligt med ljus (jmf med att se med en kikare på natten) är det mycket svårare att se detaljer!
- Luppglasögon har fördelen att de förstorar så att vi kan se detaljerna bättre, men samtidigt begränsas vårt synfält något (tunnelseendet). Ett begränsat synfält i kombination med mörker (dåligt ljus) gör att hjärnan får arbeta hårdare och vi upplever att vi blir tröttare i ögonen.

Använd ljus och använd ljuset rätt!
Genom att använda belysning till luppar ökar vi ljusmängden och möjligheten att uppfatta detaljer bättre. Följande faktorer påverkar vårt seende och synupplevelse:

 1. Ljus ökar detaljrikedomen. Luppbelysning skapar högre konstrast som gör att vi kan se fler detaljer. Det blir enklare att se skillnader, vilket eftersträvas i tandvården.
 2. Ju fler linser ljuset ska tränga igenom (ögats, luppens osv.)– desto mer ljus behövs! Att arbeta med lupp innebär ytterligare en lins som ljuset ska passera – därför behövs ljusstyrkan ökas därefter.
 3. Använd specialbelysning för ditt område som är anpassat efter det som du arbetar med men framförallt, rikta den rätt! Optimalt är att ljuskäglan kommer bakifrån så att användaren inte får den direkt i ögonen och bländas. Ögat strävar efter att samla ljuset i en punkt, klarar vi inte detta förloras skärpan. När vi blir äldre så har vi sämre kontroll över denna process, ljuset tenderar istället att spridas mer över ögat (starr) och vi bländas enklare.

Flitigaste luppanvändare är tandläkare 45 +
Vid 40-45 års ålder inträder ofta sk. ålderseende (presbyopi) som innebär att förmågan att fokusera på olika avstånd avtar. Detta är ett fysiologiskt normaltillstånd som drabbar de flesta pga. att ögat åldras och förlorar sin elasticitet. Resultatet blir att vi får svårt att se på nära håll då ögat inte längre klarar av att justera skärpan. I samband med detta väljer många tandläkare att arbeta mer med lupp då de vill ha ett hjälpmedel som både kan öka förstoringsgraden och fokusera avståndet. Hos yngre tandläkare är det mer vanligt att ta hjälp av luppglasögon vid enstaka tillfälle när något extra pilligt ska göras eftersom de i regel endast efterfrågar förstoringsgrad och inte fokusavstånd.

Farligt för ögonen att arbeta i mörk miljö?
Det är konstaterat att vi inte får sämre syn av att arbeta i mörk miljö.
- Däremot anstränger vi oss mer om det inte finns tillräckligt med ljus avslutar Rune Brautaset, vilket kan ge bieffekter som trötthet och huvudvärk!

Luppbelysning – kompakt, lätt och stark!

Nu är den här – luppbelysningen som endast väger 6 g och passar alla märken av luppar (och vanliga glasögon!) som finns på marknaden. Öka precisionen i ditt arbete genom att tillföra mer ljus för bättre kontrast och detaljrikedom.  

Att arbeta med luppar har många fördelar samtidigt som det innebär att ljuset måste passera genom ytterligare en lins (luppens) innan det når ögats lins. För varje lins som ljuset passerar mattas det av och kontrasten minskar vilket gör det svårare för ögat att se detaljerna. För att avhjälpa detta behöver mer ljus tillföras – luppbelysningen är lösningen på problemet!

Lupenbrillen_Licht_Montage2LED_light_Titel

Den nya generationen av luppbelysning från tyska I.C.Lercher, LED light plus, är baserad på LED-tekniken med hög effekt och speciellt utvecklad för den dentala branschen. Belysningen fästs med en klämma på användarens befintliga luppglasögon/glasögon och ljuset lyser därmed i linje med användarens ögon vilket medför skuggfri belysning av håligheter. Då brytning av ljuset vid kanten av ett hål inte är möjlig, gör detta belysningen optimal för arbete vid rotfyllningar.

 

kan även fästa belysningen med en klämma Belysningen är sitter fast med klämman

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Belysningen har tre olika ljusstyrkor; 50 000, 25 000 samt 15 000 lux som användaren själv skiftar enkelt mellan med hjälp av ett knapptryck. Belysningen drivs av LI-ION batteri som håller i åtta timmars arbetstid (på 50 000 lux) innan det behöver laddas igen. Batteriet finns i två färger, vitt och svart.

Belysningen drivs med LI-ION batteri

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Till belysningen finns ett antipolimerisationsfilter (orange filter) som förhindrar härdning när lampan används vid 50 000 lux genom att de blå ljuset tas bort. Filtret fästs enkelt på lampan och justeras sedan genom att yttre ringen skjuts i sidled av användaren efter behov. Genom denna lösning undviks omständlig montering eller borttagning av filter under pågående behandling.

Orangefilter för att undvika att ljuset härdar kompositmaterial, steg 1Skjut filtret åt sidan när du orangeljuset ej längre behövs användas.Orangefilter steg 3, orange ljus helt borta utan att användaren behöver tav av sig lupparna för att plocka bort det.

 

 
 

I.C.Lerchers LED light plus erbjuder en ljusstyrka som är fullt jämförbar med fast monterad kirurgbelysning. Fördelen med luppbelysningen är att man undviker irriterande moment som justering av ljus eftersom belysningen av LED light plus är kopplad direkt till tandläkarens synfält och även vid indirekt arbete med speglar.

Luppbelysningen ger 5 500 Kelvin – så fungerar det!
Hur det mänskliga ögat uppfattar ljus avgörs av färgens temp-fargtemperatur_skala
eratur. Färgtemperaturen mäts i enheten Kelvin (K) där skalan sträcker sig från 0 – 10 000 K.

Ju lägre färgtemperatur som ljuset har, desto rödare/gulare uppfattar vi det som. Färgtemperatur med lågt Kelvin-värde benämns som mjukt och hit hör t.ex stearinljus med ett värde på 1 000 – 2 000 K och glödlampor 2 800 K. Kallt ljus har en högre färgtemperatur och intar istället en blå nyans i takt med att färgtemperaturen stiger.

LED light plus-belysning har en färg temperatur på 5 500 K och motsvarar därmed den färgtemperatur som dagljus har. Detta innebär att ljuset som avges uppfattas som vitt som går mot det kallare hållet utan att få en skrap blå ton.  För arbete som kräver koncentration är färgtemperatur som ligger runt dagsljuset 5 500 K att rekommendera medan t. ex. läsbelysning klarar sig med något lägre temperatur, här behövs endast 3 000 – 5 000 K.

Fördelen med LED-ljus
Fördelarna med LED- belsysning är flera. Förutom att de är ljusstarka har de en låg värmeutveckling (effektsnåla) och lång brinntid. De är dessutom miljövänliga, mer stötsäkra samt tänds med full styrka direkt!

Design -  välj färg på lampan och matcha belysningen till dina befintliga luppar
Lampan och batteri finns i tre olika färger, välj den som passar dina luppar bäst!

Alt. 1 Vit lampa med vitt batteri och vit sladd
Alt. 2 Svart lampa med svart batteri och svart sladd
Alt 3. Titan lampa med vitt batteri och vit sladd

Färgen på klämman är svart. Antipolimerisationsfiltret finns med vit eller svart ytterring.

Kampanj – beställ direkt!

Fyll i formuläret här nedan eller maila för mer information till info@digitales.se. LED light plus luppbelysning kostar 6 500 kr + moms för batteri, laddare, klämma och  orange filter. Vid beställningar före den 10 maj 2013 bjuder vi på klämma och antipolimerisationsfilter, värde 875 kr! Du betalar då endast 5 800 kr + moms för detta set. Frakt tillkommer. 

Bekräftelse skickas till din mail när vi mottagit din order. Kampanjen gäller tom. 20130510. 

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Färg på lampa, batteri och sladd. Välj ett av följande tre alternativ:

Färg på ytterringen till antipolimerisationsfilter:

Organisationsnummer(obligatorisk)

Kostnadsställe PTJ

Faktureringsadress, företagsnamn

gatunamn

Postnummer

Ort

telefonnummer

leveransadress (om ej samma som faktureringsadressen)

Ev. meddelande

 

Vinnaren i påsktävlingen blev….

Grattis Olga Fridgeirsdottir,  tandhygienist på kliniken Ett+Ett Tand och munhälsan i Malmö och vinnare i Digitales påsktävling! Ägget vi gömt på hemsidan fanns under produktkategorin luppar (se bild).

Luppar

 

För att vinna påskägget fick de tävlande bland annat svara på frågan, vad är ditt bästa tips för att lugna patienter vid behandlingen? Svaren vi fick in delar vi med oss av här!

Såhär arbetar vi för att lugna patienterna inför en kommande behandling:

 • Se personen du har hos dig, alla är vi olika. Lyssna och ta deras oro på allvar!
 • Berätta och förklara hur behandlingen ska gå till, och ta hänsyn till deras önskemål! Tid och tålamod är viktigt!
 • Berätta för patienten vad man gör och vad som ska hända och hur det kan komma att kännas under behandlingen! Bra för patienten att veta vad som är ”normalt”. Att det faktiskt kan göra ont/vara obehagligt vid vissa moment.
 • Innan behandlingen brukar jag prata med patienterna i väntrummet om sånt de är intresserade av.
 • Vänligt, hänsynsfullt bemötande i lugn skön miljö.
 • Vara lugn själv. Ge gott om tid. Gärna ”lugna favoriter” eller liknande på radion.
 • Kroppskontakt, t ex att tandsköterskan lägger en hand på patientens axel. Täta avbrott och fråga patienten om allt känns bra.

 

Diagnostisera karies utan röntgen

- förbättra den kliniska undersökningen med genomlysning

Fiberoptisk genomlysning av tänder är en strålningsfri, snabb och billig metod som används för att identifiera och diagnostisera approximalkaries. Tekniken har funnits i 30 år och kliniska studier visar att dubbelt så många kariesangrepp upptäcks med hjälp av genomlysning jämfört med vanlig sond och spegel. Studier av den tyske professorn Dr. Pieper  visar även att denna teknik synliggör karies bättre än vad röntgen gör.

Förutom diagnostisering av karies används denna teknik också till att identifiera sprickor i emaljen, se rotkanaler och kompositmaterial. Den är också användbar vid excavering för att se eventuella sprickor i kusparna.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Så fungerar tekniken:

Det diagnostiska verktyget från I.C.Lercher använder kallt vitt LED-ljus för att genomlysa patientens tänder.  Det finns två olika diagnostiska sonder, en vinklad (Göttingen) och en rak (Standard). Det går snabbt och enkelt att byta mellan de olika sonderna.

 
 
 
 
 
 
 

                           

 
 
 
 
 
 

Den vinklade sonden ”Göttingen ”placeras distalt/mesialt för upptäckt av tidig approximalkaries. Den är slipad och har givits en speciellt polerad yta för just detta ändamål.  Sett från ocklusalt läge uppenbaras approximalkariesen som en mörk zon när den avmineraliserade tandsubstansen genomlyses. Omfattningen av dentikaries kan ofta mätas genom den cirkelformade skugga som uppstår bredvid denna mörka zon.
Diagnostisk sond "standard"                      

 
 
 
 
 
 

Den raka sonden (Standard) placeras buckalt, lingult, palatinalt eller ocklusalt mot tanden för att upptäcka sprickor i emaljen, rotsprickor eller ytscreening.
          
              

 
 
 
 
 
 

UV-LED - Förutom kallt vitt LED-ljus är det även möjligt att använda UV-LED-ljus som ljuskälla vid genombelysning. UV-LED används endast för att visa kompositmaterial på ett tydligt sätt. Genom att använda UV-LED-ljus kan oönskat material lätt exponeras vid ersättning/borttagning av kompositfyllningar.
           

 
 
 
 
 
 

Det är enkelt att byta mellan vitt kallt LED-ljus och UV-LED -ljus. Du byter ljuskälla genom att byta munstycke på handtaget. Munstycket skruvas lätt av och på handtaget.

Skillnad i tekniker
Idag finns det ett flertal olika verktyg och tekniker för att identifiera karies; röntgen, infrarött ljus och vitt LED-ljus. Skillnaden mellan vitt LED-ljus och infrarött ljus är att LED-ljuset kan du se direkt med ögat, infrarött ljus behöver omvandlas innan vi kan se det. Diagnostic set använder vitt LED-ljus som har förstärkts för att än bättre kunna tränga igenom tanden och uppfattas av ögat. Det här betyder att det inte behövs någon extra utrustning så som dator, bildskärm & programvara mm. vid användning.

Ersätter röntgen?
Sedan genomlysningstekniken infördes har diskussioner pågått gällande om denna teknik kan ersätta röntgen eller ej. Tillverkaren I.C.Lercher menar dock att deras utrustning ej ska ses som en ersättning utan som ett komplement till undersökningen. Kombinationen av all den information som erhålls vid den okulära undersökningen, röntgen och genomlysningen ökar chansen att diagnostisera approximala karieslesioner och andra skador.

Mobilt verktyg
Genomlysning med LED-ljus är ett smidigt verktyg. Det väger endast 80 g och drivs av batteri vilket gör det till ett mobilt verktyg. Det lämpar sig även väl för förebyggande tandvård då det kan visa plack och tandsten men också inom barntandvård där man inte vill/kan använda intraoral avbildning än för diagnostik. Det är också ett bra alternativ att använda till gravida kvinnor som är oroliga för röntgenstrålning.

 

Beställ diganostiskt set direkt! Fyll i formuläret här nedan eller maila för mer information info@digitales.se. Ett diagnostiskt sett kostar 2 950 kr + moms (batteri ingår). UV-LED ljus beställs till separat, kostar 850 kr + moms. Frakt tillkommer. Bekräftelse skickas till din mail när vi mottagit din order.

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Antal diagnostiska set

Ja tack, jag önskar att beställa till UV-LED-ljus till (fyll i ja/nej)

Organisationsnummer

Kostnadsställe PTJ

Faktureringsadress, företagsnamn

gatunamn

Postnummer

Ort

telefonnummer

leveransadress (om ej samma som faktureringsadressen)

Ev. meddelande

”Digital volymtomograf ger bästa bilden innan implantat”

I senaste numret av tandläkartidningen (3/2013) togs blandat en studie upp som nyligen presenterats i Journal Of Oral Implantology (dec, 2012).Studien behandlade skador av haknerven vid insättnings av implantat och hur dessa kan minskas genom bättre diagnostiskt underlag. De amerikanska forskarna som genomförde studien menade att metoder som kirurgisk friläggning eller röntgen inte har fungerat tillfredsställande. Resultatet av studien visade att digital volymtomografi är överlägst när det kommer till att bestämma haknervens position och forskarna menar att denna teknik numera borde ses som en förutsättning när haknerven ska identifieras och mätas inför denna typ av ingrepp. Läs hela artikeln i tandläkartidningen här.

 Länk till studien